neděle 22. dubna 2018

CHKO a NP Šumava

Města a obce

Zajímavá místa

Rozhledny

Jezera
Slatě
Hrady a zámky
Církevní památky
Muzea
Informační centra
Městská kulturní střediska
Dopravní spojení
Počasí

  Města a obceSušice


      Město sirek najdeme 28 km jihovýchodně od města Klatovy a 33 km od hraničního přechodu s Německem - Železné Rudy. Leží v údolí řeky Otavy na úpatí hory Svatobor.
Pohled z radniční věže na jižní část Náměstí Svobody

Pro svoji polohu bývá Sušice často nazývána bránou Šumavy. Je ideálním východiskem pro výlety do centrální oblasti Šumavy. Sušice leží v bezprostřední blízkosti Chráněné krajinné oblasti (5 km) a Národního parku Šumava (11 km).

Fuferna - v pozadí kostel sv. Václava

Koncem května probíhá každoročně zahájení turistické sezóny dvoudenní akcí nazvanou Dny Sušice. Ve dvou dnech vystupují na sušickém náměstí hudební a taneční skupiny, účastní se i soubory z partnerských měst z Německa a Švýcarska.

Historie

Město Sušice bylo původně pravěkou osadou rýžovníků zlata, která vznikla při obchodní stezce do Bavor na soutoku řek Otavy a Roušarky. Osada byla založena patrně kolem roku 790, první písemné zmínky pochází až z roku 1233. Sňatkem bavorského hraběte z Luku s Ludmilou dcerou českého knížete Bedřicha v roce 1192 připadla Sušice s okolím hrabatům z Bogenu. Z té doby pochází její německý název Schüttenhofen. Ale roku 1273 získal toto území zpět Přemysl Otakar II a začal budovat královské město a středisko krajské správy (po hradu Prácheň u Horažďovic), které se mělo stát oporou jeho moci. Roku 1322 dal král Jan Lucemburský obehnat město hradbami a v roce 1324 potvrdil královskému městu práva na zlatá rýžoviště. Další privilegia získala Sušice od císaře Karla IV. ( právo mílové, právo na vybírání mýta, město Sušice nesmělo být zastaveno ani zcizeno koruně) a od krále Václava IV. (privilegium na jeden týdenní výroční trh ve svátek Nanebevzetí P. Marie). Během husitských válek stálo město na straně táboritů a konaly se zde také husitské sjezdy. Sušičtí se účastnili všech významných bitev. V 16. století město bohatlo díky poloze na jedné z větví Zlaté stezky (obchod se solí, obilím a sladem). Za účast na povstání českých stavů bylo město po Bílé hoře postiženo konfiskací statků a v době rekatolizace odchodem měšťanů do emigrace. Za třicetileté války bylo město sužováno nájezdy švédských vojsk a četnými požáry. V letech 1678 – 1681 postihl celý kraj i město mor. Největší požár byl roku 1707, kdy prakticky celé město i s předměstími lehlo popelem. Dle záznamů zničil oheň 128 domů, 10 dvorů a 28 domků na předměstích. Zahynulo při něm 31 osob. Po celé 18. století se snažila Sušice zahladit stopy po této tragédii. Postupnou novou výstavbou města po tomto rozsáhlém požáru získalo město prakticky svůj dnešní vzhled. Nový rozkvět Sušice nastal až v 19. století v souvislosti se založením místní sirkařské výroby (roku 1839) zdejším rodákem Vojtěchem Scheinostem. Jeho podnik záhy koupil židovský obchodník Bernard Fürth, který pak financoval další rozvoj výroby a stavbu továrních budov. Fosfátové zápalky (později tzv. bezpečnostní zápalky) proslavily město Sušici po celém světě. Koncem 19. století se rozvinul také kožedělný průmysl (fa. Schwarzkopf) a těžba a zpracování vápence. Roku 1871 se v Sušice začalo s chovem lososovitých ryb, roku 1888 bylo město napojeno na železnici a v roce 1898 byla založena nemocnice. Město mělo vždy převážně české obyvatelstvo a proto nebylo roku 1938 připojeno k Velkoněmecké Říši. Dne 6.5. 1945 bylo město osvobozeno americkou armádou generála Pattona (pamětní deska na budově muzea).

Turistické zajímavosti

Radnice - dvoupatrová renesanční budova uprostřed náměstí byla postavena po zhoubném požáru roku 1707. Z původní budovy z druhé poloviny 16. století se zachoval pouze kamenný portál vchodu, který je součástí i dnešní budovy. K nejstarším památkám Sušice patří kamenná deska zazděná do vestibulu radnice, jež byla až do roku 1856 vsazena do bývalé Klášterní brány. Latinský nápis na této desce hlásá, že za panování krále Jana Lucemburského bylo roku 1322 město opevněno hradbami. 30 m vysoká radniční věž je od dokončení rozsáhlé rekonstrukce radnice v roce 2004 zpřístupněna veřejnosti.

Budova radnice

Na náměstí se dochovala řada renesančních domů s gotickými jádry.

Voprchovský dům čp. 40 - jedna z nejvzácnějších stavebních památek města. Původně gotický dům z druhé poloviny 15. století s renesanční atikou nad průčelím a původními klenbami. Dnes zde sídlí Muzeum Šumavy

Voprchovský dům - sídlo Muzea Šumavy

Rozacínovský dům čp. 48 - vyzdobený sgrafity z roku 1600. V domě bývala dlouhá léta lékárna.

Krocínovský dům čp. 49 - (bývalý hotel Fialka) s barokní balustrádovou atikou

Kašna - Náměstí Svobody - empírová kašna z počátku 19. století

Kostel sv. Václava
- Kostelní ulice

Hřbitovní kostel Panny Marie
- při Nové Dlouhoveské ulici za mostem přes Otavu

Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter
- v blízkosti mostu - na pravém břehu Otavy mezi Starou a Novou Dlouhoveskou ulicí

Starý židovský hřbitov - ulice Příkopy - vklíněn do hradeb obklopujících staré město, zřízen r. 1626


Vyhlídky na Sušici:

Svatobor  (845 m n.n.) - výrazná dominanta širokého okolí. Na úpatí objeveny stopy obydlí ze střední doby kamenné (10 000-8 000 let př. n. l.). Na vrcholu 31 m vysoká kamenná rozhledna s turistickou chatou. Otevřeno: v sezoně denně od 10:00 do 18:00 hod., tel.: 376/523 381

Kaple Anděla Strážce  (552 m n.m.) - krásný pohled na Sušici a okolí až k pohraničním vrcholům Šumavy.

Žižkův vrch - na vrcholu památník husitství v podobě obrovského kalichu.

Vodojem - z roku 1931, nedaleko se nachází nový židovský hřbitov, hezká vyhlídka na město

                  Sušice - Muzeum Šumavy
                  Sušice - kaple Anděla Strážce
                  Sušice - kostel sv. Václava
                  Sušice - kostel Panny Marie
                  Sušice - kostel sv. Felixe a kapucínský klášter


Zajímavosti v okolí
(orientační vzdálenosti vzdušnou čarou)

2.5 km       Svatobor - rozhledna
3.7 km       Zdouň - kostel sv. Vavřince
4.6 km       Albrechtice - kostel P.Marie a sv. apoštolů Petra a Pavla
5.6 km       Sedlo
5.6 km       Petrovice u Sušice - kostel sv. Petra a Pavla
6.1 km       Ubytování Vojetice - hospůdka U Štěpána, kemp
6.1 km       Annín
6.4 km       Mouřenec - kostel sv.Mořice
7.4 km       Hory Matky Boží - místní muzeum
7.4 km       Hory Matky Boží
7.7 km       Kašperk - hrad
8.0 km       Hartmanice
8.9 km       Rabí - hrad
9.6 km       Velhartice - hrad a zámek
9.7 km       Kašperské Hory - kostel sv. Markéty
9.7 km       Kašperské Hory - kostel sv. Mikuláše
9.7 km       Kašperské Hory - kaple sv. Anny
9.7 km       Kašperské Hory - Muzeum Šumavy
9.7 km       Kašperské Hory
9.7 km       Kašperské Hory - Muzeum historických motocyklů
9.7 km       Rejštejn
9.9 km       Dobrá Voda - kostel sv. Vintíře
9.9 km       Dobrá Voda - Muzeum Dr. Šimona Adlera
9.9 km       Dobrá Voda 


   

 

kraj:  Plzeňský
okres:  Klatovy
obyvatel:  11 500
nadmoř. výška:  465

ukaž na mapě

 


Reklama

www.npsumava.cz

www.hajovnacenkovapila.cz

www.hotely.cz

 

 

           Počet návštěv:   191507 © 2007 - 2018   Josef Šperl Počet otevřených stránek:   191507