neděle 22. dubna 2018

CHKO a NP Šumava

Města a obce

Zajímavá místa

Rozhledny

Jezera
Slatě
Hrady a zámky
Církevní památky
Muzea
Informační centra
Městská kulturní střediska
Dopravní spojení
Počasí

  Města a obceKlatovy


       Okresní město, ležící 42 km jižně od Plzně, se rozprostírá nedaleko soutoku Drnového potoka a Úslavy .
Radnice, Černá věž a jezuitský kostel početí P. Marie a sv. Ignáce
O tom, že jsou Klatovy městem karafiátů, nás každoročně přesvědčí výstava těchto ušlechtilých květin. Výstavy mají svoji tradici již od roku 1931. K pravidelným akcím Klatov patří také Mezinárodní folklorní festival a Mezinárodní festival komorní hudby.

Historie

Královské město založil roku 1260 český král Přemysl Otakar II. na místě bývalé české vsi Klatov, jejíž název byl odvozen od slova ”kláty” - pařezy. Král Václav II. povolil městu ražbu mincí tzv. brakleátů, ta však záhy zanikla díky mincovní reformě z roku 1300. Doba Lucemburků znamenala pro město hospodářský, politický i kulturní rozkvět. Za vlády Jana Lucemburského město získalo právo mílové. Největší rozmach ale nastává za panování Karla IV, kdy dochází k aktivnímu obchodování,především s bavorským Straubingem. Začíná se s pěstováním chmele a zakládají se rybníky. Karlův nástupce Václav IV. svěřil roku 1381 městu důležitý úřad popravy (právo stíhat, soudit a trestat zločince a loupežníky i mimo obvod města ). Další právo získaly klatovští roku 1402 na výběr cla z koní a dobytka po dobu 20 let. V husitském období patřily Klatovy mezi přední husitská města a později podporovaly i krále Jiřího z Poděbrad. Roku 1464 řádil v Klatovech velký požár, který zničil všechna tehdejší náměstí (Klášterské, Špitální a Lubské). Přesto se město na přelomu 15. a 16. století řadilo mezi nejvýznamnější česká města. 16. století bylo pro Klatovy obdobím největšího rozvoje. Započalo se s výstavbou Černé a Bílé věže, radnice, farního chrámu a nových městských domů. Na konci 16. a počátku 17. století postihly Klatovy dva velké požáry. Další úpadek znamenala pro město Třicetiletá válka. V 2. polovině 17. st. přicházejí do Klatov jezuité. Ač byli v Čechách proslulí nevybíravými metodami rekatolizace, znamenala jejich přítomnost další rozvoj výstavby města. V tomto období vzniká jezuitský chrám, řádová kolej, katakomby, interiér barokní lékárny. Roku 1689 ale město opět zasáhne rozsáhlý požár (založen francouzkými žháři), který zničil jezuitský kostel, radniční síň a prakticky zmizely všechny pozdně gotické a renesanční památky. V roce 1751 se staly Klatovy krajským městem a byly povýšeny na sídlo krajské vlády a kriminálního soudu. V roce 1749 získalo město stálou vojenskou posádku. Ke zrušení jezuitského řádu dochází v roce 1773 a na podzim roku 1785 bylo rozhodnuto o zrušení dominikánského kláštera. Budovu kostela i konventu koupilo město. Budova konventu sloužila v letech 1812 – 1870 jako latinské gymnázium. Na klatovských jezuitských latinských školách studovali i Josef Dobrovský a M.V.Kramérius. Počátkem 19. století se bourá část opevnění, brány a zasypávají se příkopy. V roce 1843 – 1845 byl založen městský park. V 2. polovině 19. století dochází k rozvoji kultury a společenského života. Vzniká Sokol, měšťanská beseda, pěvecký soubor. Od roku 1866 se začalo na gymnáziu vyučovat česky. Koncem 19. století byla postavena železnice, plynárna, elektrárna a nemocnice. Hospodářská krize třicátých let se města příliš nedotkla. Za okupace byly Klatovy sídlem nacistických úřadů pro celé Pošumaví. Z Klatov byly vypraveny dva transporty Židů (26. a 30. 11. 1942). Město bylo osvobozeno 5. května 1945 americkou armádou.

Turistické zajímavosti

Černá věž - náměstí Míru – 82 m vysoká dominanta Klatov získala svůj název od ožehnutí četnými požáry. Věž postavil v letech 1547 – 1557 klatovský stavitel mistr Antonín (architekt italského původu Antonio de Salla). Stavba měla v prosperujícím královském městě plnit nejen funkci obrannou, ale i reprezentativní. Věž byla poznamenána četnými požáry, při největším z nich byl v roce 1758 dokonce roztaven i nejtěžší z klatovských zvonů, téměř 5 tun vážící zvon Vondra. Po ničivé vichřici v roce 1870, kdy byla smetena věžní báň, byla provedena oprava do dnešní podoby. Místo na dlažbě náměstí, kam báň dopadla, bylo označeno siluetou věže, kruhem a letopočtem. Věž s 3 m širokým mohutným zdivem a 226 schody je v letní sezóně otevřena pro veřejnost. Z ochozu věže je nádherný výhled na město s okolím, za dobré viditelnosti je možno spatřit i Alpy.

Radnice - náměstí Míru – původně dvoupatrová budova radnice přiléhající k Černé věži byla postavena v letech 1557 – 1559. Budovu zdobil staročeský orloj, který byl později přenesen na Černou věž. Z patra radnice byla přístupná kobka v Černé věži, jež byla využívána jako mučírna. Požár v roce 1918 předcházel řadě významných úprav. V letech 1923 – 25 byla budova zvýšena o třetí patro a byl přistavěn vysoký novorenesanční štít. V přízemí sousedního domu, propojeného s radnicí, je v současné době umístěno turistické informační středisko.

Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce
- náměstí Míru

Katakomby - náměstí Míru – jednou z nejznámějších památek Klatov jsou katakomby, které nalezneme pod západní částí jezuitského kostela. V podzemní kryptě bylo v letech 1676 – 1784 pochováno na 200 těl členů jezuitského řádu a významných osobností města. Těla pochovaných byla zbavena vnitřností a uložena na chmelových úponcích. Důmyslný systém větracích průchodů způsobil přirozenou mumifikaci těl. Vysušené mumie vážily okolo 10 kg. Díky stavebním úpravám v roce 1937, při kterých byla řada větracích průchodů zazděna, došlo ke znehodnocení většiny mumií. Do dnešních dnů se jich zachovalo celkem 33. Katakomby jsou přístupné veřejnosti.

Lékárna U bílého jednorožce - náměstí Míru - nejstarší dochovaná lékárna v Čechách se nachází v tzv. Panském domě č.p. 149. Lékárna s barokním zařízením z roku 1733 byla v provozu až do roku 1966, poté byla upravena na lékárenské muzeum. Památka je zapsána na listině světového kulturního dědictví UNESCO.

Lékárna U bílého jednorožce

Arciděkanský kostel Narození Panny Marie - Křížová ulice

Bílá věž - Křížová ulice – stavbu Bílé věže si vyžádala v roce 1581 potřeba nové zvonice pro děkanský kostel. Kostelní zvony byly původně umístěny ve staré chrámové věži. Po její likvidaci v roce 1540 byly přemístěny do patra jedné z bašt městského opevnění za kostelem. Tuto zvonici však v roce 1579 zničil požár a proto bylo přistoupeno ke stavbě nové věže v blízkosti chrámu. Nová věž včetně zvonů byla poničena požárem již v roce 1615. Bílá věž byla poznamenána i dalšími požáry v letech 1700 a 1758. Po posledním z nich byla věž zvýšena a upravena do dnešní podoby. V roce 1898 byl do průchodu věže vsazen barokní portál pocházející z průčelí děkanského kostela.

Bílá věž

Kostel sv. Vavřince a dominikánský klášter - Plánická ulice

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše - Hostašova ulice

Městské opevnění - pochází z období založení města ve 13. století a bylo po staletí zdokonalováno. Do města vedly tři brány a dvě branky. Před vnější hradební zdí vedl široký příkop. Součástí vnějších hradeb s ochozy pro strážné bylo 15 okrouhlých bašt. Za zdí probíhal hlavní příkop. Vnitřní hradby zpevňovalo 12 kruhových a 12 čtvercových bašt. Nejvíce se zbytky opevnění se zachovaly na východní a severní straně vnitřního města, částečně pak i na straně jižní a západní. V dobrém stavu je okrouhlice ve Vrchlického sadech a v blízkosti letního kina.

Okrouhlice ve Vrchlického sadech


                  Klatovy - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
                  Klatovy - kost. Neposkvrněného početí P. Marie a sv. Ignáce
                  Klatovy - kostel Narození Panny Marie
                  Klatovy - kostel sv. Vavřince a dominikánský klášter


Zajímavosti v okolí
(orientační vzdálenosti vzdušnou čarou)

8.0 km       Klenová - hrad a zámek 


   

 

kraj:  Plzeňský
okres:  Klatovy
obyvatel:  23 400
nadmoř. výška:  405

ukaž na mapě

 


Reklama

www.npsumava.cz

www.hajovnacenkovapila.cz

www.hotely.cz

 

 

           Počet návštěv:   191540 © 2007 - 2018   Josef Šperl Počet otevřených stránek:   191540