neděle 22. dubna 2018

CHKO a NP Šumava

Města a obce

Zajímavá místa

Rozhledny

Jezera
Slatě
Hrady a zámky
Církevní památky
Muzea
Informační centra
Městská kulturní střediska
Dopravní spojení
Počasí

  Města a obcePrachatice


      Okresní město pod horou Libín (1096 m n. m.) najdeme 33 km západně od Českých Buďejovic a 29 km severozápadně od trojmezí - společné hranice Česka Německa a Rakouska.

Velké náměstí

Prachatice jsou významným místem české historie s památkovou rezervací v centru města. Každoročně zde na konci června probíhají Slavnosti Zlaté solné stezky s trhy, průvody v historických kostýmech a ukázkami dobových řemesel. Město je vzdáleno 5 km od Chráněné krajinné oblasti a 15 km od Národního parku Šumava.

Historie

Prachatice jsou neodmyslitelně spjaty se středověkou obchodní cestou známou již z 11. století. V nejstarších dobách byla tato cesta nazývána jako prachatická, česká, solná, či soumarská a vedla z bavorského Pasova do tržní a celní osady v místech dnešních Starých Prachatic. Do Čech tudy putovala sůl, koření, víno, drahé látky, jižní plody a opačným směrem pak obilí, med, pivo, kůže a vlna. Podle výnosnosti obchodů, především se solí, dostala cesta později v 16. století název Zlatá stezka. Jelikož malá trhová osada postupem času přestala vyhovovat potřebám obchodního překladiště, bylo na přelomu 13. a 14. stol. v její blízkosti založeno vyšehradskou kapitulou nové město. V roce 1323 udělil Jan Lucemburský Prachaticím městská práva. Období rozkvětu trvalo do roku 1420, kdy bylo město dobyto a vypáleno husity. Odvetou za odpor Prachatických bylo osmdesát pět měšťanů zavřeno do sakristie kostela a zaživa upáleno. Prachatice zůstaly v držení husitů až do roku 1436, kdy uznaly císaře Zikmunda za českého krále a dosáhly tak opětovného povýšení na královské město. Doba vlády Rožmberků v 16. století znamenala pro Prachatice období dalšího rozkvětu. Město bohatlo díky trhům a monopolu v obchodu se solí. V roce 1601 získal Prachatice císař Rudolf II. a povýšil je opět na královské město. V roce 1692 zakázal císař Leopold obchod s bavorskou solí, čímž přišlo město o tradiční zdroj příjmů a začalo ztrácet na významu. V roce 1832 postihl město velký požár, při kterém zahynulo 8 lidí a bylo poškozeno 137 městských domů. V polovině 19. stol. se Prachatice staly sídlem okresu. V roce 1893 byla otevřena železniční trať Vodňany – Prachatice, která byla v roce 1899 prodloužena do Volar. V roce 1938 bylo město jako součást Sudet připojeno k Německu, osvobozeno bylo americkou armádou v květnu 1945.

Turistické zajímavosti

Stará radnice - Velké náměstí č. p. 1 - budova byla postavena v letech 1570 – 1571a přestavěna po požárech v letech 1719 a 1832. Radnice je bohatě zdobena latinskými nápisy a malbami na téma soudnictví stylem chiaroscuro (malba pískovými a hnědavými tóny působícími dojmem plasticity). Od roku 1850 sídlil v budově Okresní soud a od roku 1974 Okresní národní výbor. Dnes v budově nalezneme Městský úřad Prachatice, tři reprezentační sály města a Informační centrum. Prachatická radnice patří k významným objektům české renesanční architektury.

Stará radnice - vlevo

Nová radnice - Velké náměstí č. p. 3 - budovu v novorenesančním stylu vystavěl v roce 1903 stavitel Rudolf Zobel z Prachatic. Výzdoba zachycuje události z dějin města, jako například dopravu soli soumary po Zlaté stezce či předávání městských privilegií posly krále Václava IV. v roce 1382. Sgrafitovou výzdobu provedl akademický malíř Jan Viertelberger, sochy jsou dílem akademického sochaře Jiřího Leiseka z Vídně.

Nová radnice

Sitrův dům - Velké náměstí č. p. 13 - dům s gotickými základy zakoupil v roce 1581 Ambrož Sitr pro svého syna Tomáše Sitra. Ten dal dům v roce 1604 přestavět do dnešní podoby. Po vzoru renesanční radnice provedl výzdobu malíř Šebestián Hájek. Nalezneme zde portréty českých panovníků od Václava IV. až po Rudolfa II., postavy ctností, erby království, císařství a města Prachatic. V minulosti byl v domě hostinec a domov pro žáky německého gymnázia. Dnes se zde nachází Prachatické muzeum .Sitrův dům - Prachatické muzeum

Rumpálův dům - Velké náměstí č. p. 41 - dům postavený v 16 století byl ve vlastnictví rodu Rumpálů až do roku 1671. Tehdy jej město odkoupilo za 1400 zlatých a zřídilo v něm městský pivovar. Dům je vyzdoben barevnými sgrafity.

Knížecí dům - Velké náměstí č. p. 169 - dvoupatrový renesanční dům, zvaný také Schwarzenberský, byl postaven v roce 1572. Majitelem domu byl královský prokurátor a purkrabí Pražského hradu, právník a spisovatel Jakub Menšík z Menštejna. V roce 1580 od něj dům odkoupilo město Prachatice. Vstupní kamenný portál je zdoben schwarzenberským znakem, na postraní části domu jsou sgrafity s biblickými, bitevními a loveckými motivy.

Knížecí dům a Národní dům na náměstí

Kamenná kašna - Velké náměstí - kašna se sochou Spravedlnosti pochází z 16. století

Kašna na Velkém náměstí - vpravo Bozkovského dům

Bozkovského dům - Velké náměstí č. p. 45 - dům vystavěný v roce 1573 byl až do roku 1598 majetkem rodiny prachatického rychtáře a pozdějšího hejtmana Jiříka Bozkovského z Bozkovic. Dům v roce 1832 vyhořel a byl obnoven roku 1868. Zajímavý nápis v podloubí domu hlásá: "Vymalováno jest, ale není zaplaceno." Na rohu budovy bylo v minulosti umístěno pohyblivé železné rameno s plechovým košem se smolnicí, sloužící k osvětlení okolí. Dům je dnes majetkem města, které využívá prostory v prvním patře jako obřadní síň.

Bozkovského dům

Kostel sv. Jakuba - Kostelní náměstí

Heydlův dům - Kostelní náměstí č. p. 29 - jednopatrový dům postavený v roce 1557 bývá spojován s tzv. literátskou školou, navštěvovanou snad i Janem Husem. Dům byl majetkem měšťanské rodiny Heydlů. Vyzdoben je cimbuřím a psaníčkovými a figurálními sgrafity z r. 1557.

Heydlův dům

Husův dům - Husova ulice č. p. 71 – původně gotický dům renesančně přestavěný v letech 1540 – 1557. Údajně zde bydlel v době studií Jan Hus. Dům je ozdoben psaníčkovými sgrafity.Od roku 1966 zde sídlí okresní knihovna.

Městské brány a opevnění - již ve 14. století bylo město obklopeno nasypanými valy s dřevěnými kůly a sruby. V první polovině 15. století byly vystavěny hradby kamenné. Druhý pás hradeb s dělovými věžemi vznikl v místech starého valu ve dvacátých letech 16. století.

Bašta Helvít

Součástí opevnění byly i dvě městské brány. Po Zlaté stezce se do města vstupovalo Horní tzv. Pasovskou bránou. Ta byla v době třicetileté války značně poškozena a později zbourána. Naproti tomu Dolní tzv. Písecká brána se spolu s částí hradeb zachovala až do dnešní doby. Vnitřní část této brány pochází z konce 15. století, vnější část v podobě hranolovité věže s cimbuřím vznikla ve století šestnáctém. Sgrafity této vnější části brány zobrazují rožmberského jezdce.

Dolní tzv. Písecká brána

Parkán - poblíž Písecké brány kostela sv. Jakuba a bašty Helvít                  Prachatice - Prachatické muzeum
                  Prachatice - kostel sv. Jakuba


Zajímavosti v okolí
(orientační vzdálenosti vzdušnou čarou)

3.2 km       Libín - rozhledna 


   

 

kraj:  Jihočeský
okres:  Prachatice
obyvatel:  11 800
nadmoř. výška:  565

ukaž na mapě

 


Reklama

www.npsumava.cz

www.hajovnacenkovapila.cz

www.hotely.cz

 

 

           Počet návštěv:   191522 © 2007 - 2018   Josef Šperl Počet otevřených stránek:   191522