neděle 22. dubna 2018

CHKO a NP Šumava

Města a obce

Zajímavá místa

Rozhledny

Jezera
Slatě
Hrady a zámky
Církevní památky
Muzea
Informační centra
Městská kulturní střediska
Dopravní spojení
Počasí

  Města a obceVimperk


      Město pod Boubínem, ležící v údolí řeky Volyňky 17 km severozápadním směrem od okresního města Prachatice je známé tiskařskou tradicí a sklářstvím.

Náměstí Svobody ve Vimperku

Je jedním z měst užívajících přívlastku Brána Šumavy. Město se rozprostírá na hranici Chráněné krajinné oblasti, 10 km od Národního parku Šumava. Vimperk leží na významném silničním tahu z vnitrozemí k česko-německému hraničnímu přechodu ve Strážném. Sídlí zde Správa NP a CHKO Šumava. K významným osobnostem současnosti patří absolventka zdejšího sportovního gymnázia, olympijská vítězka Kateřina Neumannová.

Historie

Původní osadu založili v 11. stol. mniši řádu benediktů z Windberga nad Řeznem, kteří osidlovali tuto oblast za účelem zvýraznění česko-bavorské hranice. Bavorský hrabě Albrecht III. z Luku zde nechal patrně v roce 1195 postavit opevněné strážní místo stejného jména jako osada Windberg. Postupným počešťováním pak vznikl současný název Vimperk. První písemná zpráva vztahující se k založení hradu pochází z roku 1263. Hrad střežil vimperskou větev solné cesty (tzv. Zlaté stezky) z Pasova. V letech 1530 – 60 byl hrad přestavěn na renesanční zámecké sídlo. Za husitských válek, roku 1423, byl Vimperk dobyt a vypálen husity. V roce 1468 byl znovu vypálen Bavory. Městem se Vimperk stal roku 1479 za vlády Vladislava II. Jagellonského. Byl obdařen mnoha výsadami a byl opevněn hradbami jejichž zbytky se dochovaly dodnes. Do 15. století spadají počátky tradice vimperského knihtisku. Tiskly se tady modlitební knížky, kalendáře a miniaturní korány ve 30 jazycích. Během třicetileté války město hospodářsky upadalo. V 17. a 19. století postihly město rozsáhlé požáry. Při posledním velkém požáru roku 1904 vyhořelo téměř celé náměstí. V roce 1814 zahájila ve městě provoz sklárna. V poválečné historii se ve Vimperku rozvinul průmysl textilní, elektrotechnický, nábytkářský, potravinářský a dřevařský. Vimperk je jedním z mála šumavských měst, kde se tradice výroby skla dochovala do dnešních dnů.

Turistické zajímavosti

Náměstí - svůj secesní vzhled získalo po velkém požáru roku 1904. Původně středověké náměstí ulicového typu má protáhlý obdelníkový tvar ve svažitém terénu.

Spodní část náměstí s kostelem Navštívení P. Marie a Městskou zvonicí

Kašna ve spodní části náměstí

Kostel Navštívení Panny Marie - na náměstí - gotický kostel z druhé poloviny 14. století byl přestavěn roku 1500. Je tvořen nesymetrickou dvojlodí s věží. V kostele je barokní oltář a zasklená tumba s ostatky sv. Inocence z roku 1768. Najdeme zde také cenné nástěnné malby, sochy a obrazy.

Kostel Navštívení Panny Marie

Socha sv. Jana Nepomuckého - před kostelem Navštívení Panny Marie - je z roku 1721, provedena v lehce nadživotní velikosti.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kašna - v horní části náměstí - čtvercová kašna z 18. století je doplněna sochou sv. Floriána ze století 19.

Náměstí Svobody s horní kašnou

Městská zvonice - na náměstí - hranolovitá věž byla postavena kolem roku 1500. Z tohoto období se zachovalo kamenné ostění vstupu. Barokní výzdoba byla zničena při požáru roku 1861. V roce 1900 sem byly umístěny hodiny od L. Hainze z Prahy.

Městská zvonice s kostelem Navštívení Panny Marie

Kostel sv. Bartoloměje - hřbitovní kostel, ulice hřbitovní - ranně gotická stavba z roku 1279, přestavená barokně roku 1708 a později pseudogoticky upravena. V interiéru se nachází cenné nástěnné malby a náhrobky z 15. až 17. století. Presbytář má křížovou klenbu se svorníkem, zdobený dvojitou osmilistou růží.

Kaple Čtrnácti pomocníků - vedle kostela sv. Bartoloměje - barokní kaple byla založena roku 1708 huťmistrem Michalem Müllerem (vynálezce křišťálového skla), který je zde také pohřběn.

Socha sv. Anny Samotřetí - ulice hřbitovní - je patrně ze 16. století a znázorňuje matku Panny Marie, Pannu Marii a Ježíše Krista. Socha je vyrobena z tvrdého křemene.

Srubové domy - v Inocencově ulici, č.p. 16 a 18 - typická ukázka šumavské architektury. Domy datované do 18. století prošly po roce 1958 celkovou rekonstrukcí.

Dům zvaný „U Jelena“ - č.p. 61 - jednopatrová budova s plasticky členěným průčelím je gotického původu, renesančně přestavený. Fasáda je klasicistní. Na nároží je umístěná plastika hlavy jelena.

Černá zámecká brána - je 10 metrů vysoká a má lichoběžníkový průměr Byla součástí opevnění budovaného roku 1479. Dvoupatrová budova je zakončena dlátovitou střechou. Jediná brána ze čtyř, která se dochovala.

Haselburg - předsunutá samotně stojící dělostřelecká bašta z roku 1479. Bývala součásti opevnění hradu a měla za úkol chránit severní stranu hradu. Nad branou je umístěna deska s erbem Kaplířů ze Sulevic a letopočet 1479.

Klášterský viadukt - z města po červené cykloznačce -železniční zděný čtyřobloukový most na železniční trati Vimperk - Volary byl postaven na konci 19. století. Významná technická památka.

                  Vimperk - zámek
                  Vimperk - vlastivědné muzeum


Zajímavosti v okolí
(orientační vzdálenosti vzdušnou čarou)

7.0 km       Zdíkov
7.5 km       Boubín - rozhledna
8.1 km       Kubova Huť
8.8 km       Boubínský prales
9.9 km       Stachy
9.9 km       Stachy - Pošumavské hasičské muzeum 


   

 

kraj:  Jihočeský
okres:  Prachatice
obyvatel:  8 500
nadmoř. výška:  700

ukaž na mapě

 


Reklama

www.npsumava.cz

www.hajovnacenkovapila.cz

www.hotely.cz

 

 

           Počet návštěv:   191519 © 2007 - 2018   Josef Šperl Počet otevřených stránek:   191519