neděle 22. dubna 2018

CHKO a NP Šumava

Města a obce

Zajímavá místa

Rozhledny

Jezera
Slatě
Hrady a zámky
Církevní památky
Muzea
Informační centra
Městská kulturní střediska
Dopravní spojení
Počasí

  Města a obceKašperské Hory


      Královské horní město nad údolím řeky Otavy je z minulosti známé především těžbou zlata.

Pohled na město od pranýře z cesty k Šibeničnímu vrchu

Město leží 10 km jihovýchodním směrem od Sušice, na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava. Je významným centrem turistiky, Národní park je vzdálen pouhé 2 km.

Dominantou náměstí je kostel sv. Markéty

Kašperské Hory jsou dějištěm románů Karla Klostermanna. Jeho otec zde působil jako lékař a starosta kašperskohorského okresu a v roce 1875 tady zemřel.

Historie

Hornická osada s původním jménem Reichenstein vznikla na přelomu 13. a 14. století, na místě dnešního kostela sv. Mikuláše. Zdejší zlatonosný revír patřil k nejbohatším v českém království, o čemž svědčí i název vzniklý z německého „ am reichen Stein” (u bohaté skály). Za panování Jana Lucemburského byla osada povýšena na horní město. Za vojenskou pomoc králi bylo město v roce 1345 osvobozeno od placení cla a mýta. Král Karel IV. nechal k městu zřídit obchodní stezku z bavorského Pasova vedoucí přes Freyung a Kvildu (tzv. Horní Zlatou Stezku) a v blízkosti města dal v letech 1356 - 1361 postavit hrad Karlsberg (Kašperk). Ten měl za úkol chránit zemskou hranici, zlaté doly a obchodní cestu. V roce 1538 povolil Ferdinand I. spolu s právem pečetit červeným voskem i trhy, konající se každý týden v sobotu a dva výroční jarmarky v délce 8 dnů.. Město bylo povýšeno na královské v roce 1584 císařem Rudolfem II. a v roce 1617, kdy koupilo hrad Kašperk, začalo používat název Kašperské Hory (Bergreichenstein). Koncem 16. století začala těžba zlata postupně upadat a byla nahrazována obchodem, sirkařstvím, sklářstvím a chovem dobytka. V roce 1777 byly práce v dolech zastaveny.

Turistické zajímavosti

Radnice - náměstí - původně renesanční dům byl na radnici přestavěn kolem roku 1597. Koncem 17. století bylo průčelí spojeno třemi barokními štíty. V přízemí i prvním patře se dochovali klenuté místnosti a cely bývalého vězení.

Ozdobou náměstí je radnice s barokními štíty

Historické domy č. p. 11, 14, 17 - náměstí - domy se středověkými jádry.

Arciděkanský kostel sv. Markéty - uprostřed náměstí

Muzeum Šumavy - spodní roh náměstí

Muzeum historických motocyklů - horní roh náměstí

Hřbitovní kostel sv. Mikuláše - hřbitov (1,5 km západně od náměstí)

Kaple sv. Anny - hřbitov (vedle kostela sv Mikuláše)

Kostel Panny Marie Sněžné - na jižním okraji města při cestě do Amálina údolí - novorománský poutní kostel se dvěma věžemi. Byl postaven v letech 1850 – 67 kvůli velkému počtu návštěvníků mariánských poutí.

Kaple Panny Marie Klatovské (zv. Grantl) - vedle kostela Panny Marie Sněžné - poutní kaple ze 17. století byla přestavěna v roce 1816. U stěny vyvěrá pramenem, jehož voda byla prohlašována za léčivou.

Kamenný pranýř - odbočka ze Smetanovy ulice při polní cestě na úpatí šibeničního vrchu - pochází z roku 1630 a původně stával na náměstí jižně od kostela. Připoutáním k pranýři byl v minulosti odsouzenec zbaven cti a mohl být trestán mrskáním, uříznutím uší a jazyka, useknutím ruky či vypálením cejchu.

Kamenný pranýř na cestě k Šibeničnímu vrchu

Naučná stezka „Cestou zlatokopů“ - 7,5 km dlouhá naučná stezka nás seznámí s historií kutání zlata v Kašperských Horách. Stezka sleduje původní „Zlatou stezku“ vedoucí přes Amálino údolí, které bylo roku 1993 vyhlášeno přírodní rezervací (rozloha 83,9 ha).

                  Kašperské Hory - Muzeum Šumavy
                  Kašperské Hory - Muzeum historických motocyklů
                  Kašperské Hory - kostel sv. Markéty
                  Kašperské Hory - kostel sv. Mikuláše
                  Kašperské Hory - kaple sv. Anny


Zajímavosti v okolí
(orientační vzdálenosti vzdušnou čarou)

2.5 km       Kašperk - hrad
2.9 km       Rejštejn
4.5 km       Annín
4.6 km       Mouřenec - kostel sv.Mořice
5.1 km       Obří hrad
5.2 km       Sedlo
5.2 km       Nicov
5.7 km       Pohorsko - kaple sv. Prokopa
5.9 km       Ubytování Čeňkova Pila - Hájovna
5.9 km       Čeňkova Pila
6.3 km       Albrechtice - kostel P.Marie a sv. apoštolů Petra a Pavla
7.2 km       Javorník - rozhledna
8.1 km       Hartmanice
8.4 km       Srní
8.5 km       Dobrá Voda - kostel sv. Vintíře
8.5 km       Dobrá Voda - Muzeum Dr. Šimona Adlera
8.5 km       Dobrá Voda
9.4 km       Vintířova skála
9.4 km       Stachy
9.4 km       Stachy - Pošumavské hasičské muzeum
9.4 km       Březník - kaplička sv. Vintíře
9.5 km       Horská Kvilda
9.7 km       Sušice - kostel sv. Václava
9.7 km       Sušice - kostel Panny Marie
9.7 km       Sušice - kostel sv. Felixe a kapucínský klášter
9.7 km       Sušice - Muzeum Šumavy
9.7 km       Sušice
9.7 km       Sušice - kaple Anděla Strážce 


   

 

kraj:  Plzeňský
okres:  Klatovy
obyvatel:  1 600
nadmoř. výška:  740

ukaž na mapě

 


Reklama

www.npsumava.cz

www.hajovnacenkovapila.cz

www.hotely.cz

 

 

           Počet návštěv:   191485 © 2007 - 2018   Josef Šperl Počet otevřených stránek:   191485